h
9 februari 2015

SP stelt vragen over de eigen bijdrage in de Jeugd-GGZ.

Sinds 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ouders met kinderen die psychiatrische zorg nodig hebben, moeten een eigen bijdrage betalen voor een klinische opname wat uiteindelijk  kan oplopen tot wel €1500,- per jaar.

Lees verder
9 februari 2015

SP Oldambt stelt vragen over de bezuinigingen in de dak- en thuislozenopvang.

De gemeente Groningen is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. In de pers hebben wij vernomen dat de centrumgemeente bezuinigingen wil doorvoeren op de dak- en thuislozenopvang.

Lees verder
7 februari 2015

Werkbezoek “het oude ambt”

Op 29 januari 2015 is een delegatie van de SP op werkbezoek geweest naar “Het Oude Ambt” in de Boschpoort in Winschoten.

Lees verder
30 november 2014

Actie landbouwverkeer

In het Oldambt is er door verschillende instanties aandacht besteed aan het landbouwverkeer wat steeds groter en zwaarder wordt, maar ook steeds sneller. Tot nu toe heeft dit niet geleid tot aantoonbaar gedragsverandering door de boeren of loonwerkers.

Lees verder
26 oktober 2014

SP Oldambt op de markt

Leden van SP Oldambt hebben het afgelopen weekend SP-kranten uitgedeeld, zoals de Zo-krant en de Ouderen-krant.

Lees verder
23 oktober 2014

SP Oldambt: "grenzen aan topsalarissen in de zorg".

De gemeenteraad heeft op maandag 20 oktober zich unaniem uitgesproken tegen topsalarissen in de zorg hetgeen vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente.

Lees verder
19 oktober 2014

Coalitie maakt doorstart.

De coalitie, SP,PvdA, PvhN en CDA maakt een doorstart. De coalitiecrisis ontstond door tweespalt in de CDA fractie. Dit betekende  dat één CDA raadslid de begroting niet wilde steunen. Nu de raadslid uit de fractie is gestapt is dit probleem uit de wereld.

Lees verder

Reactie SP fractievoorzitter Martin Viel op afhaken CDA

SP Oldambt heeft samen met de coalitiegenoten in het coalitieakkoord gesteld dat samenwerken voor het gemeenschappelijke doel belangrijker is dan keiharde principes. Uiteraard alles binnen het redelijke. Nu de begroting voor 2015 inmiddels is gepresenteerd, waarin rond de 6 miljoen wordt bezuinigd, heeft één fractielid van het CDA principiele bezwaren. Hiermee heeft hij de samenwerking van het CDA en de andere coalitiepartijen stop gezet.

Lees verder
27 september 2014

SP Oldambt op bezoek

SP afdeling Oldambt gaat op bezoek bij instanties die zich bezig houden en zich inzetten voor mensen. Zo zijn wij dit voorjaar op bezoek geweest bij het Schienvat in Finsterwolde, voor de zomer bij de voedselbank in Winschoten en nu onlangs op 5 september bij het Leger des Heils in Winschoten.

Lees verder
26 september 2014

Winkeltijdenbesluit.

Gemeenten kunnen sinds 1 juli 2013 zelf bepalen wanneer zij vrijstelling en ontheffing verlenen van de winkeltijden. De SP Oldambt is daar om meerdere redenen niet voor. Toch werd  deze week het voorstel in de gemeenteraad aangenomen om de zondagopening vrij te geven van 12 tot 18 u. en voor supermarkten tot 22 u.

Lees verder

Pagina's