h

De verkiezingscampagne, een verslag

17 november 2009

De verkiezingscampagne, een verslag

De verkiezingscampagne is woensdag 18 november ten einde. In de weken ervoor is er door een groot aantal leden in veel dorpen en wijken van onze gemeente gefolderd, is er gedebatteerd voor zaaltjes en op de radio en er kwamen kamerleden langs. Kortom de SP was de afgelopen tijd goed zichtbaar. Een verslag.

Rikus Brader was , gesteund door veel leden, deelnemer aan debatten voor de radio Noord, radio Winschoten, de ANBO en Dagblad van het Noorden. Daarnaast was de nr. 5 van de lijst Jan Kenter aanwezig bij een verkiezingsbijeenkomst van het LTO-noord in Midwolda. Zaterdag 7 november toerde de SP campagnebus door Bad Nieuweschans, Finsterwolde, Beerta en Scheemda.

Leden van de landelijke SP scholingsgroep van 30 kregen de opdracht in deze dorpen samen met leden van de afdeling de buurten in te gaan. Ook de Tweede Kamerleden Paul Ulenbelt en Fons Luijben waren aanwezig en verzamelden handtekeningen tegen verhoging van de AOW. Een fantastisch muziekensemble zorgde in deze dorpen samen met tientallen SP-ers voor een prima sfeer.

Op 14 november was de SP massaal aanwezig op het Rond in Winschoten. Honderden bekers heerlijke tomatensoep werden door de mensen van de Soep Express uitgedeeld aan het winkelend publiek. Ook de campagnevoerders van de andere partijen werden daarbij niet vergeten. Ondanks een toepasselijke frisse wind en misschien wel dankzij een onstuimig buitje, was het bij tijd en wijle een drukte van belang bij onze
uit de kluiten gewassen presentatie. Wif Wijnmalen's partytent van 4 bij 8 meter, versierd met SP vlaggen en ballonnen was een stevige blikvanger.

Afdelingen Pekela, Groningen en Bellingwedde worden bedankt voor hun inzet

Veel dank zijn we verschuldigd aan de solidaire leden van de afdelingen Pekela en Bellingwedde die v.w.b. het folder- en het "kraamwerk" bergen werk hebben verzet.

Wensenput

In de wensenput werden door de inwoners van Oldambt ruim 50 wensen gedeponeerd. Enkele van de wensen staan lijnrecht tegenover de opvattingen van de SP, maar de meest verdienen vanuit onze maatschappijvisie extra aandacht. De SP afdeling zal in de komende tijd aan deze wensen die aandacht besteden die nodig is. Hieronder een inventarisatie:

HANDHAVING, 10:

Meer blauw op straat 2
Meer snelheidscontroles 1
Overlast jeugd (o.a. in de Witte de Withstraat) aanpakken 2
Handhaven parkeerbeleid 2
Handhaving aanlijnen van honden 3

VOORZIENINGEN, 21:

Klussendienst voor ouderen en minder validen 2
Buurthuis in Beerta 1
Betaalbare zorg 2
Voorzieningen niet ten koste van miljoenentekort 6
Voorzieningen gehandicapten 1
Openbare toiletten 1
Meer activiteiten voor de jeugd 5
Muziekschool moet blijven/renoveren 3

WONINBOUW, 6:

Goede isolatie van huurwoningen 1
Meer betaalbare huurwoningen 4
Vinexwijk in de blauwestad.1

BLAUWESTAD, 1:

Positievere visie op Blauwestad 1

CULTUUR, 3:

Meer culturele mogelijkheden 3

INFRASTRUCTUUR, 9:

Infrastructuur geschikt maken voor scootmobielen (voetpaden) 1
Onderhoud straat en groen 6
Meer natuur 2

COMMUNICATIE, 5:

Politiek moet beter naar de bevolking luisteren 4
SP slaap niet in. 1

LOSSE WENSEN, 4:

Sluiting van alle AZC,dat tuig moet het land uit.1
OV-jaarkaart voor MBO studenten 1
Vuilstort. Discriminatie, kleine hoeveelheden=duurder 1
Werkgelegenheid jongeren 1
Alleen hondenbelasting als het ten goede komt

U bent hier