h

SP betreurt vertrek raadsleden Reiderland

11 november 2009

SP betreurt vertrek raadsleden Reiderland

Twee leden van de SP fractie en een commissielid van de gemeenteraad van Reiderland hebben met onmiddelijke ingang hun lidmaatschap van de SP opgezegd. De SP afdeling Oldambt betreurt dit besluit en heeft inmiddels Burgemeester L.P.A. van Kats van Reiderland medegedeeld dat betrokkenen vanaf heden niet meer de SP in de Gemeenteraad van Reiderland vertegenwoordigen.

Overeenkomstig de afspraak die met betrokken bij aanvang van hun raadslidmaatschap is gemaakt, is hen gevraagd om hun zetel ter beschikking te stellen aan de SP afdeling Oldambt, zodat anderen de SP en de SP kiezers verder kunnen vertegenwoordigen.

Sinds januari van dit jaar hebben, ondanks het verzoek van de afdelingsvoorzitter Rikus Brader, betrokken fractieleden en wethouder Van der Ham niet meer deelgenomen aan afdelingsvergaderingen. Ook hebben betrokken fractieleden en SP wethouder Van der Ham de voorzitter toen al (ook via de pers) laten weten niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe raadsperiode. De uiteindelijk kandidatenlijst is daarna pas in juni van 2009 door de ledenvergadering vastgesteld.

Speculaties in de pers, dat zij te licht bevonden zijn voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen in Oldambt is pertinent onjuist. Hen is expliciet gevraagd zich wél kandidaat te stellen, juist gezien hun ervaring en verdiensten in de afgelopen jaren.

U bent hier