h

SP met 3 zetels in de raad van Oldambt

22 november 2009

SP met 3 zetels in de raad van Oldambt

Ondanks de tegenvallende opkomst van slechts 42 % van de kiezers heeft de SP 10 % van de stemmen in de wacht gesleept. Graag bedanken we al die mensen van harte die SP gestemd hebben of op een andere manier aan dit succes meegewerkt hebben.

Met 3 zetels is de SP (samen met VVD) de derde partij geworden. Omgerekend haalde de SP bij de vorige raadsverkiezingen 7% van de stemmen. Een winst van 3%. Met 3 zetels in de nieuwe raad kan de SP een stevig sociaal geluid laten horen. Rikus Brader, Gerard Strikker en Hiljan Flokstra brengen in de nieuwe fractie jarenlange ervaring mee om naast onze strijd in buurten en dorpen, ook in de Oldambtster raad de strijd voor een solidair en menswaardig beleid te voeren.

Of de SP ook mee zal doen in het college van B&W is nog afwachten. Zaterdag 28 november beginnen de eerste formele gesprekken op initiatief van de grootste partij, de PvdA. De SP zal in deze gesprekken duidelijk maken dat het nieuwe college de belangen van de inwoners van Oldambt serieus moet nemen. Een totaalplan met aandacht voor werk, opleiding, wonen en voorzieningen voor een betere toekomst voor de inwoners móet er komen. Elk dorp en elke wijk behoren een steunstee te hebben. Voorzieningen voor hen die het nodig hebben en accommodaties voor verenigingen mogen ondanks de beperkte financiële middelen niet onder druk komen te staan. Gezien de samenstelling van de nieuwe raad is de SP optimistisch over de koers van een nieuw college. Met enkele andere partijen is samen met de SP een stabiele meerderheid in de raad mogelijk en daarmee een reële kans voor een sociaal en rechtvaardig beleid in de komende jaren. De SP zal wanneer de kans daartoe geboden wordt haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

U bent hier