h

Winkeltijdenbesluit.

26 september 2014

Winkeltijdenbesluit.

Gemeenten kunnen sinds 1 juli 2013 zelf bepalen wanneer zij vrijstelling en ontheffing verlenen van de winkeltijden. De SP Oldambt is daar om meerdere redenen niet voor. Toch werd  deze week het voorstel in de gemeenteraad aangenomen om de zondagopening vrij te geven van 12 tot 18 u. en voor supermarkten tot 22 u.

"De winkeliers moeten het zelf maar uitzoeken", zegt fractievoorzitter Martin Viel, "de volledige verantwoording wordt bij de winkeliers gelegd. Dat vindt de SP vreemd, want de raad gaat er immers over. De raad heeft de verantwoording om een zorgvuldige afweging te maken, rekening houdend met de vele belangen die binnen een gemeente kunnen spelen.  Een keuze tot een verandering van de winkeltijden geeft vanzelfsprekend ook een verandering in het bestaande evenwicht. Dit kan wat de SP betreft alleen op basis van goed onderzoek en draagvlak bij de ondernemers . Zonder enig vooronderzoek is dit blind beleid. Instemmen met een zondagopening alleen omdat het kan vindt de SP wel wat mager. Wij hebben gesproken met een eigenaar van een supermarkt die erg teleurgesteld is met dit raadsvoorstel. De enige dag die hij heeft voor zijn gezin verdwijnt met dit voorstel. Hij zegt dat hij open moet omdat alle supermarkten opengaan. Hij wordt gedwongen door de extra concurrentie in de omzet die dit raadsvoorstel tot stand brengt. Niets geen vrije keuze. Met dit voorstel verdwijnt trouwens ook het voordeel van een supermarkt die het alleenrecht had op de zondagsopening. Het gevolg is een lagere omzet in verhouding tot de openingstijden. Dit is uiteraard in het voordeel van de grootwinkelbedrijven, maar gaat ten koste van de kleine ondernemers. Wij gunnen de kleine ondernemers en hun personeel ook een dag rust in de week en daarbij ook een normale broodwinning. Met dit raadsvoorstel laat de raad de ontwikkelingen over aan de marktwerking waarbij uiteindelijk de groten de kleintjes gaan opeten. Dat leidt uiteindelijk tot meer leegstand. De winkels in de dorpen zullen het nog moeilijker krijgen. Leefbaarheid van de dorpen wordt met dit voorstel verder onder druk gezet.

Gelijkertijd willen de grote supermarkten de zondagtoeslag van hun personeel schrappen omdat ze moeten kunnen concurreren. Uiteindelijk betaalt het personeel de rekening van de zondagsopening in het Oldambt.

Een meerderheid van de winkeliers willen niet elke zondag open. Dat is duidelijke taal. De SP sluit zich hier bij aan en heeft tegen dit voorstel gestemd".

Reactie toevoegen

U bent hier