h

Actie landbouwverkeer

30 november 2014

Actie landbouwverkeer

In het Oldambt is er door verschillende instanties aandacht besteed aan het landbouwverkeer wat steeds groter en zwaarder wordt, maar ook steeds sneller. Tot nu toe heeft dit niet geleid tot aantoonbaar gedragsverandering door de boeren of loonwerkers.

SP Oldambt krijgt regelmatig klachten van mensen die hun zorg uitspreken over het landbouwverkeer of zich irriteren aan het asociale rijgedrag van bestuurders. De SP heeft hier onlangs in de novemberuitgave van de Oldambster een artikel over geschreven.

Vandaag werd met een handtekeningactie nogmaals de proef op de som genomen hoe de mensen in het Oldambt het landbouwverkeer beleven. Actievoerder Martin Viel, "Het is opvallend hoeveel mensen bereid zijn hun handtekening te zetten. Naast de handtekening werden ook de emoties geuit over irritatie, vrees voor zichzelf en de kinderen en kleinkinderen. Ook werden spontaan akelige situaties genoemd waarin mensen terecht komen wanneer fietsers en landbouwverkeer elkaar in het verkeer tegenkomen". Wat gaat de SP hiermee doen? Martin Viel,"Het is van belang dat de mensen via hun dorp of wijk dit probleem naar voren laten komen en dat zij met elkaar op dit onderwerp samenwerken. Het is niet alleen een gemeentelijk probleem en de gemeente is beperkt in zijn mogelijkheden. Alleen wanneer het breed wordt gedragen kun je in gesprek met het LTO, politie en de gemeente. Individuele acties hebben gezien het geringe effect tot nu toe weinig indruk gemaakt. In een bijeenkomst onlangs in Finsterwolde werd genoemd dat kinderen boerenbedrijven moeten bezoeken om te ervaren hoe groot de machines zijn. Dat vind ik de wereld op zijn kop. Kinderen hebben de ruimte nodig en het verkeer moet zich daar bij aanpassen".

De SP overweegt de verschillende commissies van dorpen en wijken aan te schrijven over dit maatschappelijk probleem.

Reactie toevoegen

U bent hier