h

Ontwikkelingen huishoudelijke zorg

15 november 2016

Ontwikkelingen huishoudelijke zorg

SP Oldambt is blij met de nieuwe besluitvorming rondom de huishoudelijke zorg.

Door de eerder gekozen aanbesteding van de huishoudelijke zorg is breed veel onrust ontstaan.
Naar de mening van de SP fractie was er gekozen voor een brede en evenwichtige aanpak.
Een aanpak die er toe zou leiden dat er GEEN eigen bijdrage zou komen dat de dienstverlening zou worden uitgebreid, dat de uren werden gegarandeerd en daarmee de werkgelegenheid enz. Om dat allemaal te kunnen doen werd ook nog eens ruim € 600.000,- extra ingezet. En daarbij ook moeten dealen met een 30 % bezuiniging door het Rijk.We zagen echter niet tot welke onrust deze keuze zou leiden en dat rekent de SP zich aan. Veel mensen zijn in een situatie terecht gekomen van onzekerheid en zelfs paniek.Dit moest anders ! Daarom hebben de fracties van de coalitiepartijen besloten om een extra Raadsvergadering aan te vragen zodat hier over gesproken kon worden. In commissieoverleg voorafgaand hier aan heeft het college van B&W besloten om de lopende aanbesteding te stoppen. De huishoudelijke zorg wordt bij de huidige zorgaanbieders en dus ook bij Oosterlengte met een half jaar verlengd. Zo is er meer tijd om de mogelijkheden te onderzoeken om deze zorg op een menselijke en duurzame wijze te regelen. We moeten blijven koersen op de menselijke maat.  Nu de aanbesteding is gestopt is er tijd om goed te kijken hoe het verder moet. Hoe wij goede en verantwoorde huishoudelijke zorg voor de goede beloning kunnen handhaven. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of de gemeente de huishoudelijke zorg zelf kan doen. Dus dat we de markt uit de zorg halen. Daarmee hou je het als gemeente zelf in de hand. Maar ook de andere opties worden uiteraard mee genomen  zoals verder gaan met de huidige zorgverleners. De SP gaat zijn uiterste best doen om tot de beste oplossing te komen. Samen met alle partijen die net als wij het belang erkennen van goede huishoudelijke zorg en de betekenis daarvan voor de mensen die hiervan afhankelijk zijn.  

Reactie toevoegen

U bent hier