h

coalitieakkoord en bestuursverkiezing

23 mei 2018

coalitieakkoord en bestuursverkiezing

De ledenvergadering van de SP afdeling Oldambt hebben woensdagavond het coalitieakkoord met de PvdA, PvhN en VVD die door Kees Zwagerman is voorgedragen unaniem goedgekeurd.
Daarna vond de bestuurverkiezing plaats. De bestuursleden waren Joop Petrusma en  Jantje Fens waren niet herkiesbaar.
De nieuwe leden werden voorgedragen en benoemd door onze scheidende voorzitter Joop.
Het bestuur bestaat nu uit Jacolien Komdeur als voorzitter, Frits Tonkes afdelingssecretaris, Johan Wesselink penningmeester, Robin Boltjes webmaster en de algemene bestuursleden Rikus Brader, Andre Nobbe en Willem van der Veen.

Reactie toevoegen

U bent hier