h

Bijlage van de SP-afdeling Oldambt bij de Tribune van september 2018

12 september 2018

Bijlage van de SP-afdeling Oldambt bij de Tribune van september 2018

Beste partijgenoten,

De vakanties zijn achter de rug, de kinderen zijn weer naar school en het werk is weer begonnen. Ook het nieuwe politieke jaar is begonnen. Zowel landelijk als lokaal heeft de SP weer een gevulde agenda en deze keer wil ik daar even 3 dingen uitnemen om het over te hebben.

Manifestatie Tijd voor Rechtvaardigheid.

Tien jaar na het begin van de crisis is Nederland er zeker niet rechtvaardiger op geworden en het is tijd om daar verandering in te brengen. Denk maar aan lastenvermindering voor grote bedrijven en lastenverzwaring voor ‘de gewone man’. Of de problemen in de zorg, in het onderwijs en bij de politie. En ook de aardbevingsproblematiek kan in dit kader genoemd worden. Alle leden zijn uitgenodigd om de manifestatie bij te wonen. Samen met de afdeling Pekela willen wij geïnteresseerden in de gelegenheid stellen om de manifestatie te kunnen bezoeken. We zijn wel afhankelijk van voldoende opgave. 

Zaterdag 15 september
Manifestatie Tijd voor Rechtvaardigheid
Wilhelminakade Rotterdam
Vanaf 13.00u tot ongeveer 16.00u
Gratis vervoer met een bus

Wilt u de manifestatie bezoeken en wilt u gebruik maken van het door ons aangeboden vervoer, dan kunt u zich opgeven via
oldambt@sp.nl of 06-55 80 18 35

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

SP kerngroep

Afgelopen donderdag hebben de eerste kerngroep alweer gehad. Hoewel de groep niet groot was hebben we een goed gesprek gehad over verschillende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente, zoals het oude en het nieuwe ziekenhuis, de zonneweide in Finsterwolde, de zoutcavernes nabij Westerlee en knelpunten in het verkeer. Binnenkort willen we buurten in de omgeving van de zoutcavernes om van omwonenden een indruk te krijgen wat hun mening is over de zoutcavernes en de risico’s die daarmee verbonden zijn (aardbevingen).
De kerngroepavonden zijn toegankelijk voor alle leden en worden 1 keer per maand gehouden. Je kunt onderwerpen, groot of klein, bespreekbaar maken die je belangrijk vindt en meepraten/denken over en meedoen met activiteiten. 

De eerstvolgende kerngroep is op
donderdag 11 oktober.

U krijgt nog een uitnodiging via e-mail. Wij hopen dan nog meer leden te kunnen begroeten.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

De zonneweide in Finsterwolde. 

Een heet hangijzer in de gemeenteraad en ook zeer belangrijk voor onze raadsfractie. In het vorige inlegvel heb ik uitgelegd wat het standpunt van de fractie is omtrent de draagvlakmeting. Inmiddels is de werkgroep die de kaders voor deze draagvlakmeting gaat opstellen bij elkaar geweest en weer is gebleken hoe moeilijk dit onderwerp is. De VCP heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep omdat zij de indruk hebben gekregen dat de draagvlakmeting niet meegenomen wordt bij het zonnepark in Finsterwolde. Volgens onze fractie is dit echter niet het geval en zal de uitkomst van zo’n onderzoek zeker meetellen voor de beslissing wel of geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor het zonnepark in Finsterwolde.

Vriendelijke groet,
Jacolien Komdeur,
voorzitter SP-Oldambt

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Reactie toevoegen

U bent hier