h

Samen opstaan en een vuist maken

15 november 2018

Samen opstaan en een vuist maken

Algemene beschouwingen 12 november 2018

Voorzitter,

Voor ons ligt een sluitende begroting, een ondanks alles sluitende begroting zou ik willen zeggen. Blij dat het gelukt is maar ook met zorgen over de toekomst. Zorgen over de tekorten in de Jeugdzorg en de geplande bezuinigingen in het sociale domein.

Boosheid ook..over de onrechtvaardige verdeelsleutel, en bezuinigingen vanuit het Rijk. Door rare en wijzigende criteria in vangnetten en stroppenpotten lijken de decentralisaties zo langzamerhand wel een survival of the fittest te worden in plaats van een rechtvaardig beleid. Steeds meer gemeenten hebben moeite om de morele ondergrens te bewaken. We willen het college dan ook oproepen om een vuist te maken richting Den Haag, samen met andere gemeenten en Provincie. Want het is nu tijd om samen op te staan! 

Samen op staan en een vuist maken deden de huurders van Acantus vanmorgen. Dit omdat Acantus helaas winnaar was van de schimmelschandpaal.  Dat betekend dat van heel Nederland de meeste meldingen op het schimmelmeldpunt zijn binnengekomen over Acantus. En dit zijn honderden meldingen, meldingen over de omstandigheden waarin de huurders moeten wonen in hun sociale huurwoning. En de reactie, ook vaak het uitblijven van een reactie, van Acantus daarop.

Het wonen in een slecht onderhouden schimmelwoning gaat niet alleen om woongenot het gaat ten koste van gezondheid. Benauwdheid, astma, hoofdpijn..  en soms al jarenlang! Het mag toch niet zo zijn dat je als huurder van een sociale huurwoning risico op ziekte maar gewoon hebt te accepteren!

De SP wil deze uitslag graag aan de Raad en het college meegeven, ook omdat we straks weer richting een nieuwe woonvisie gaan. 

Maar de huurders zijn opgestaan, hebben een vuist gemaakt, accepteren het niet langer..de SP gelooft erin dat als je samen opstaat je dingen kunt veranderen. Wij rekenen er daarom op dat tegen de tijd dat de Woonvisie voorligt Acantus met de huurders aan de slag is gegaan om deze problemen op te lossen!

Samen opstaan en een vuist maken deden ook de moeders in Finsterwolde. Toen ze hoorden dat het Schienvat wel eens zou kunnen verdwijnen besloten ze in actie te komen, voor de kinderen in hun dorp maar ook in de dorpen er omheen, zoals o.a Beerta en Bad Nieuweschans.

Amber, en de andere moeders van het actiecomité..... en de vaders natuurlijk.. Mannen die opstaan en zeggen hé, ik ben een handige Harrie en dat onderhoud dat regelen wij gewoon zelf!

De SP staat achter het actiecomité, is trots op ze en zoals ze zelf al zeggen “samen sta je sterk”.

Wij zouden graag zien dat de gemeente een positieve, ondersteunende houding heeft tegenover het actiecomité en ze helpt waar nodig en mogelijk.. We zouden hier graag een toezegging van de wethouder op willen.

Wij hopen ook op een meewerkende en positieve houding van het stichtingsbestuur richting het actiecomité.. De subsidie die staat er, nu nog de neuzen nog dezelfde kant op!

Voorzitter, nu naar Jimmy’s en het stoppen van de subsidie..

Maar ook hier werd actiegevoerd, de jongeren stonden samen op, maakten een vuist, en konden verandering aanbrengen. De zorgen werden gehoord en gedeeld door velen in de Raad en de SP is dan ook blij met de motie die wordt ingediend en die wij meer dan steunen. We zijn trots op de jongeren die dit hebben bereikt: Lucas, Jeroen, Yara, Iris Sanne, Sander en de anderen die in actie zijn gekomen. Jullie hebben dit voor elkaar gekregen!

Cultuur.. cultuur is de immateriële rijkdom van een samenleving. Over de materiele rijkdom van onze gemeente en onze zorgen daarover spreken wij hier vanavond allemaal. Maar als het op kunst en cultuuraanbod aankomt zijn wij als gemeente rijk. Wij waren aanwezig bij de kick-off van het cultuurplatform afgelopen donderdag, die gaat de enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan kunst en cultuur in onze gemeente in kaart brengen, en met elkaar in contact brengen om elkaar zodoende te kunnen versterken. We lezen dat de doelstelling van de gemeente is om cultuur voor alle inwoners toegankelijk te maken, dit door de komst van een oldambster cultuurpas maar ook vanuit het jeugdcultuurfonds, dit is ook vanuit het kindpakket.....

Over het kindpakket heeft onze fractie nog een vraag, wij lezen niets over de mondzorgweek? Dit is een belangrijke toevoeging aan het kindpakket omdat we op deze manier kunnen voorkomen dat de grootte van de portemonnee van je ouders af te lezen is aan de staat en kwaliteit van een kindergebitje. Hier hoeven geen grote kosten aan vast te zitten en wij zouden graag zien dat dit in de komende periode inderdaad wordt toegevoegd aan het kindpakket.

Voorzitter, verder over de begroting...

-Voortzetting burgerinitiatieven vinden wij belangrijk voor behoud van leefbaarheid en het komt ten gunste van projecten die inwoners zelf belangrijk vinden.

-We zijn blij te lezen dat er ingezet wordt op verbetering van de biodiversiteit, de bewustwording van een bij en insectvriendelijk groenbeleid. We vinden dat de buitendienst dit ook al heel mooi oppakt! Ook behoud van de schaapskudde is ook op dit punt erg belangrijk, los van de andere voordelen van een schaapskudde dragen zij ook bij aan de biodiversiteit. Door het vervoeren van zaden en insecten in de vacht bijvoorbeeld, en door hun manier van begrazing.

-We lezen dat er een Nota Bodembeheer komt waarin ook de zoutwinning wordt meegenomen, dit vinden wij belangrijk omdat er op gebied van zoutwinning zorgen zijn.

-Ook lezen we in de begroting dat er ingezet wordt om de lokale democratie te versterken. Dit vinden wij erg belangrijk...100 jaar na invoering van het algemeen kiesrecht maken steeds minder inwoners gebruik van dat recht.. De opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen waren lager dan van de keer ervoor. Het is heel belangrijk om die opkomst omhoog te krijgen... zodat wij hier allen met recht en met trots een volksvertegenwoordiging kunnen blijven!

Hiermee sluit ik af..Voorzitter

Namens de SP fractie, Harma Nobbe, Johan wesselink, Martin Viel, Linda Bolderman-Lesterhuis en Cor Mulder

Reactie toevoegen

U bent hier