h

SP: “Geen draagvlak, geen zonnepark.”

8 juni 2019

SP: “Geen draagvlak, geen zonnepark.”

We zijn ons zeer bewust dat we moeten overschakelen van fossiele naar groene en veilige energie. Ook moeten we af van machtige private bedrijven en moet energie weer van ons allemaal worden. Buiten de opwarming van de aarde waardoor de zeespiegel stijgt, ervaren veel Groningers dagelijks aan den lijve wat de winning van fossiele brandstoffen betekent.

Maar duurzame en sociale politiek gaan hand in hand, de overgang naar duurzaam vindt plaats met en niet ondanks de mensen. Vandaar dat voor onze partij draagvlak een enorm belangrijk criterium is. Wij vinden dat als er geen daadwerkelijk draagvlak is bij direct omwonenden er geen zonnepark aangelegd moet kunnen worden.

Vandaar ook ons standpunt rondom het zonnepark in Finsterwolde. Tijdens de commissievergadering van 3 juni jl hebben wij dan ook kritische vragen gesteld. Uit het inmiddels gepresenteerde draagvlakonderzoek is gebleken dat de meerderheid van de direct omwonenden tegen de komst van dit “park” is. Dit was voor ons een bevestiging van datgene wat wij al deur aan deur gehoord hadden toen wij in het begin van dit plan gingen buurten bij de direct omwonenden, dit was ook reden voor ons om ons steeds tegen de komst van dit zonnepark uit te spreken. De overgang naar duurzaam moet altijd met mensen en de lusten en lasten moet je verdelen, dat gebeurt hier niet. Deze gang van zaken en de negatieve gevolgen voor de betrokken omwonenden en de gemeenschap is precies het voorbeeld van hoe het niet zou moeten. De kaders rondom zonneparken worden nu nog onze gemeente vastgesteld, die zijn er nog niet. Dit initiatief was daaraan vooraf. Wat ons betreft gaan we nu niet alvast beginnen met een voorbeeld van hoe je het juist allemaal niet zou moeten doen en willen. We moeten samen van de fossiele brandstoffen af, op een manier dat de gemeenschap daar op alle gebieden profijt van heeft. En niet op een manier waarop zonne- en windcowboys vooral profiteren, of alleen inwoners met voldoende geld om mee te kunnen doen. Tijdens de raadsvergadering zullen wij dan ook weer een stevig standpunt innemen en hier niet in mee gaan. Voor ons blijft gelden “Geen draagvlak bij direct omwonenden, geen zonnepark”.

Linda Bolderman-Lesterhuis, fractievoorzitter. 

Reactie toevoegen

U bent hier