h

“SP in de Oldambster van november”

21 november 2019

“SP in de Oldambster van november”

Foto: SP

“Van Straat naar Raad”

Onlangs heeft de Oldambster SP-afdeling afscheid moeten nemen van onze wethouder en is de fractie uit de coalitie gestapt. Uit onze gesprekken op straat hebben wij gemerkt dat er soms wat onduidelijkheid is over onze huidige rol in de gemeenteraad. De SP-fractie is niet verdwenen uit de gemeenteraad maar zal nu vanuit de oppositie opkomen voor de Oldambsters en de principes van onze Socialistische Partij.

Voor onze partij is het hebben van een fractie in de gemeenteraad een nuttig parlementair middel. We toetsen de raadsvoorstellen aan de hand van onze kernwaarden, we kiezen principieel voor menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen. We verzetten ons tegen een maatschappij die gedomineerd wordt door een mentaliteit van “ieder voor zich” en waarin het recht van de sterkste het wint van het principe van gelijke kansen voor iedereen.

We zetten ons in om de klemmende overheersing van de factor “kapitaal”in de samenleving te doorbreken. We weigeren de inrichting van onze samenleving over te laten aan het vrije spel der maatschappelijke krachten. We accepteren niet dat de economische wetten van het kapitalisme de marges bepalen waarbinnen de politiek mag opereren. Daarom zullen we strijd voeren om de huidige neoliberale trend te doorbreken. Dat betekent dat we ons zowel binnen als buiten de gemeenteraad zullen inzetten om de vertegenwoordiging van, en het contact met de mensen te bevorderen.

We brengen zogezegd de “Straat naar de Raad”. En daarom is voor ons niet enkel en alleen een fractie belangrijk voor ons politieke werk maar juist ook onze afdeling.  Onze afdeling heeft behalve een voorzitter en bestuur ook een grote groep betrokken activisten en natuurlijk onze hulpdienst.  Zij vormen de kern van onze afdeling. Want de strijd voor een rechtvaardiger samenleving begint en eindigt niet in een gemeenteraad, die strijd is samen met mensen. Dat gaat niet alleen over de raadsagenda, maar juist ook samen met huurders die problemen hebben met de woningcorporatie, of omtrent de zoutwinning. Of individuele hulpvragen via onze hulpdienst.

Onze strijd stopt niet door het vertrek van een wethouder, of het niet meer deelnemen aan een coalitie. Die strijd gaat gewoon door, de strijd voor een rechtvaardiger Oldambt, de strijd voor een socialistische samenleving.

Op straat en vanuit de raad!

Linda Bolderman-Lesterhuis, fractievoorzitter SP Oldambt

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier