h

SP Oldambt, voor meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit!

23 december 2019

SP Oldambt, voor meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit!

Foto: SP

We hebben een jaar achter de rug waar SP-Oldambt druk bezig is geweest in onze mooie gemeente. Een jaar waar we werkten om onze omgeving een beetje mooier te maken, een beetje socialistischer. Waar we strijden voor meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit! We waren regelmatig aanwezig voor het gemeentehuis van Winschoten en op centrale plekken in dorpen te vinden om met inwoners in gesprek te komen. Dit om te luisteren naar mensen. Horen waar mensen tegenaan lopen en welke problemen zij ervaren. Ook door deur aan deur te gaan in buurten waar er door verschillende signalen bleek dat er zorgen waren belden we aan. Zoals in de buurt rondom zwembad De Watertoren waar we naar de bezorgde mensen luisterden die last hadden van de biomassa installatie die het zwembad voorziet van warmte. Door een interpellatieverzoek, die wij mede indienden, hebben we het voor elkaar gekregen dat de biomassa installatie in ieder geval buiten bedrijf bleef totdat de resultaten van de meting binnen waren. De zorgen van de omwonenden waren niet onterecht, aangezien de uitstoot veel te hoog bleek. Op de Allerheiligenmarkt waren we dit jaar ook aanwezig (zie foto). De bezuinigingen waren het gesprek van de dag. Bezoekers konden symbolisch hun “geld” verdelen in de vorm van muntdrop over diverse bakjes die stonden voor verschillende uitgaveposten. De mensen konden de dropjes verdelen over: OZB(31), Jongerenwerk (57), Hockeyveld (2), Wegen (14),Bibliotheek (32), Armoedebestrijding (97) en Thuiszorg (123). Het doet ons goed dat met name de thuiszorg, armoedebestrijding en het jongerenwerk grote prioriteit hebben onder de inwoners. Het is iets waar SP-Oldambt zich al jaren voor inzet en dat ook zeker zal blijven doen. De SP-Oldambt wenst u prettige feestdagen en een goed 2020!

HARMA NOBBE
SP-raadslid

Reactie toevoegen

U bent hier