h

Algemene beschouwingen “Brutopia”

30 juni 2020

Algemene beschouwingen “Brutopia”

Foto: SP

Gisteravond waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad over de Kadernota.  Hieronder kun je de woordvoering lezen die fractievoorzitter Linda Bolderman-Lesterhuis gisteren namens de SP-fractie inbracht:

“Voorzitter,

SP’ers die actief worden voor de SP krijgen scholing over ons beginselprogramma “Heel de mens”. Ook ik, en daar leerde ik al snel over “Brutopia”. Het normloze, ongeremde, brute en brutale kapitalistische Brutopia:

Steeds meer markt, steeds minder democratie, steeds meer commercie, steeds minder cultuur, steeds sterkere tegenstellingen in de samenleving, steeds minder gemeenschapszin en geestverwantschap.

In deze Kadernota noemt het College hun complete overgave aan Brutopia “een moderne gemeente zijn”.... Modern.

Socialisten worden vaak verweten niet van deze tijd te zijn, je zou kunnen zeggen “niet modern”. Maar modern is ook te vaak een ander woord voor sociale afbraak.

Uitgangspunt van de SP is dat de mens de maat is van alle dingen en de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van de samenleving. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit vormen onze meetlat.

Als we deze meetlat langs de Kadernota leggen dan is van het meewegen van “menselijke waarde”geen enkele sprake, dit is puur een kille calculatorwerkelijkheid. Een cijfertjeswereld..zonder enig visie, zonder rekening te houden met Oldambsters.

Want wij in Oldambt, hebben het nodig om kans ongelijkheid aan te pakken, generatie armoede, we hebben recht op zorg en baanbehoud. En geen bezuinigingen waardoor we op dit vlak stappen achteruit gaan maken.

Neem de fashioncheque..toen ik in de winkel werkte kreeg ik pubers aan de kassa, die nu eens echt iets voor zichzelf konden uitzoeken, passend bij hun identiteit. Maar ook gezinnen, de kinderen met hun koppies net boven het kassablok, beretrots dat die hele stapel voor hen was, ook die frozen jurk en die glitterhaarband. Onbetaalbaar, die koppies, van de kinderen maar ook van de ouders. Die dit ook eens “gewoon ”konden meemaken met hun kinderen, voor zoveel mensen zo vanzelfsprekend. Maar niet als je altijd zorgen hebt om eten en rekeningen. De fashioncheque maakte dat voor deze kinderen mogelijk, een frozenjurk...een glitterhaarband.  Die koppies, in waarde onbetaalbaar, maar door de rekenmachine zo van tafel geveegd.

Wij in Oldambt, hebben een fijne leefomgeving nodig, met speeltuinen en bomen en een schaapskudde en cultuur. Deze bezuinigingen zijn slechts druppeltjes op een gloeiende plaat in de kille calculatorwerkelijkheid van dit College maar van onbetaalbare waarde voor onze gemeenschap.

 

En wat ook zo typisch Brutopia is.. Dit College bezigt een forse sociale afbraak maar legt de verantwoordelijkheid bij mensen die hier de dupe van zijn. We lezen “Ze horen geen geld te krijgen, ze moeten hun gedrag veranderen”. Geen vis te krijgen maar leren een vis te vangen. Niks sociale rechtvaardigheid in een rijk land maar een vergelijking met een ontwikkelingsland... Voorzitter, wat een vreselijke neerbuigende arrogantie van dit college naar onze inwoners!

 

De beweringen dat deze Kadernota recht doen aan het mede door de SP opgestelde coalitieakkoord daar distantiëren wij ons echt van! Dat is dit Niet.

Dit is Halte 7, de PvdA met rechts. Waarbij de PvdA heel wat verloochend maar ook rechts doet hier zeker een duit in het zakje met het verhogen van de OZB. Ze kiezen ervoor om de Oldambsters meer belasting te laten betalen maar ze krijgen er veel minder voor terug.

De SP heeft veel schriftelijke vragen gesteld om te toetsen hoe realistisch zo’n vooruitzicht van een sluitende begroting nou is, en wat blijkt, het is gebakken lucht. Er is zoveel niet “op geld gezet” of “meegenomen” in de berekeningen.. En dit zijn forse kostenposten.. Nog los van de niet meegenomen gevolgen van Corona.

Deze Kadernota is een onbetrouwbaar kladje, de wethouder kreeg er dan misschien zijn kick van, of op z’n minst een roesje, maar dat was placebo effect.  Dit wordt geen sluitende begroting!

Bezuinigingen waar we vandaag over beslissen zetten financieel geen zoden aan de dijk maar maken wel heel veel kapot. Onomkeerbaar kapot. Iedereen hier heeft de brief van de FNV gekregen waarin zij feitelijk ook zeggen “ga niet gokken over de rug van mensen”. Bij twijfel niet doen!

 

Wij hebben gehoord dat er in de regio een poging, overleg is geweest tussen gemeenten om het anders te gaan doen, samen een vuist maken, niet doorgaan met bezuinigen. Hoe was de rol van Oldambt hierin? Graag een toelichting van College. De SP heeft op dit onderwerp een motie, want het is de enige manier, er is geen alternatief ( motie “Samen sta je sterk, een regionale vuist” te vinden in de bijlage)

Want dit is ook weer typisch Brutopia! Het Rijk heeft diepe zakken wat de KLM betreft maar er gaat geen hand in de buutse als het om onze lokale voorzieningen gaat.

College...collega raadsleden... ga niet opzitten en pootjes geven aan Brutopia.......

Wij, Oldambsters, zijn de strijd waard!

Reactie toevoegen

U bent hier