h

Goed geregeld

2 oktober 2021

Goed geregeld

Wij als inwoners van de gemeente Oldambt hebben het toch maar mooi voor elkaar. We wonen in een prachtige omgeving waar een overvloed van rust en ruimte ons deel is. Ook voor wat betreft natuurschoon doen we goed mee; er is veel groen in onze gemeente. We hebben goede scholen voor onze kinderen en een groot arsenaal aan sportvoorzieningen. Letterlijk voor elk wat wils. Wanneer we ziek zijn of verzorging nodig hebben staan de medewerkers van een prima ziekenhuis en zorginstellingen ons ten dienste. Ook v.w.b. de eerstelijnszorg (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en thuiszorg) kunnen we een beroep doen op professionele inzet.

Én we zijn voor alle nodige zorg prima verzekerd. Daarnaast kunnen we via diverse media veel en eenvoudig contact onderhouden met onze naasten die ver weg wonen. Als we onze bijdrage aan het milieu willen leveren zijn er oplaadpunten voor onze e-bikes, elektrische auto’s en kunnen we met subsidie zonnepanelen al dan niet samen met anderen aanschaffen voor onze energie.

Voor hen die het allemaal tijdelijk of net niet redden subsidieert de gemeente de voedselbank, de kledingbank Maxima, stelt schuldhulpverlening ter beschikking en meer. Ja, we hebben het samen goed voor elkaar in onze gemeente. We hebben het goed geregeld.

Wij gaan er ook over. Alles wordt immers gefinancierd met geld dat wij als belastingbetaler of als klant betalen. Daarvoor kiezen we regelmatig mensen die ervoor zorgen dat wij het goed kunnen blijven regelen. Europees, landelijk, provinciaal, bij waterschappen en in de gemeente.

Gekozen…..

We hebben het goed geregeld, want wij gaan erover……. Hebben wij er dan voor gekozen dat het voortbestaan van ons ziekenhuis alleen kan als we een groot deel van onze groene gemeente tot zonnepark omtoveren? En daarmee het leidingennet zo vol wordt, dat we zelf geen eigen kleinschalige coöperatieve zonneparkjes met goedkope energie meer kunnen beginnen. Een gigantische wereldwijd opererende energiereus bepaalt wat er met de energie uit onze gemeente gebeurt. Is het slechts toevallig dat juist nu nog zo’n gigantisch bedrijf een energie-slurpend datacentrum bij ons wil bouwen. Hebben wij daarvoor gekozen? Hoe duur wordt onze energie?

Is het nog wel onze energie?

En hebben wij ervoor gekozen dat verzekeringsmaatschappijen voor een groot deel bepalen welke zorg we wel of niet nodig hebben? Hebben wij ervoor gekozen dat ons dagelijks leven en onze persoonlijke zaken tot op het bot bekend zijn bij diezelfde energie-slurpende reus Google en in onze eigen achtertuin opgeslagen ligt. En daarmee nu al ons gedrag grotendeels en in hun voordeel bepaalt? Welke risico’s zijn daaraan verbonden? Hebben wij daarvoor gekozen, hebben wij dat geregeld? Kunnen we nog kiezen, kunnen we onze eigen zaken nog regelen?

De SP vindt dat we te veel zaken uit handen hebben gegeven aan gigantische bedrijven die alleen uit winstbejag handelen. Veel levensbehoeften en elementaire voorzieningen zijn afhankelijk van hoeveel winst er gemaakt kan worden. De mens is niet meer de maatstaf der dingen, maar een economische factor. Wij vinden dat deze ontwikkeling gestopt moet worden.

Wij gaan erover……

Ook op gemeentelijk niveau moeten we tegen deze ontwikkeling in het verweer komen. Alles op alles zetten om onze ziekenhuiszorg in eigen hand te houden, onze groene ruimte te behouden, onze eigen energie op te kunnen wekken, onze kinderen goed op te leiden en gezond te houden. Goede betaalbare huizen te hebben. Volgens onze normen, wij, de inwoners van Oldambt, want wij gaan erover. Wij regelen dat, want dan is het goed geregeld.

Rikus Brader
SP fractie Oldambt

Reactie toevoegen

U bent hier