h

“Wat vindt u van het centrum van Winschoten”

2 oktober 2021

“Wat vindt u van het centrum van Winschoten”

Verslag van de straatenquête

“Wat vindt u van het centrum van Winschoten”

gehouden op zaterdag 24 juli 2021

 

Aanleiding

Op de Gemeenteraadsvergadering van de gemeente Oldambt op dinsdag 29 juni 2021 werd het raadsvoorstel “Actualisatie gemeentelijk detailhandelsvisie kern Winschoten met het bijbehorend actieplan” na een intensieve discussie van de agenda gehaald.

De gemeenteraad van Oldambt concludeerde enerzijds dat een voldragen visie in het voorstel ontbrak en anderzijds dat de veronderstelde consensus tussen stakeholders (ondernemersorganisaties) en het Oldambtster college onvoldoende bleek te zijn.

In de discussie was onder anderen naar voren gekomen dat een aantal fracties moeite hadden met de optie om naast de detailhandelsfunctie (winkels) al dan niet ook andere functies in het centrum van Winschoten toe te laten om daarmee de dreigende groeiende leegstand tegen te gaan. Daarbij kwamen onder meer de woonfunctie en recreatieve functies aan de orde.

Voor Winschoten, maar ook voor de gehele gemeente Oldambt werd de ambitie om de tweede koopstad van de provincie Groningen te blijven raadsbreed gedeeld.  

De SP vroeg de wethouder of er ook gepolst was wat de inwoners van Oldambt en bezoekers uit omliggende gebieden van het centrum van Winschoten vinden. Zij zijn het immers die met hun koop- en bezoekgedrag het centrum bestaansrecht geven. In een gemeentelijke detailhandelsvisie zijn de wensen en behoeftes van deze bezoekers grotendeels bepalend of zij het centrum al dan niet bezoeken en dat ook blijven doen. Daarnaast is voor de leefbaarheid van Oldambt en omgeving een centrum dat aansluit bij de behoefte van de inwoners van groot belang.

In de voorliggende visie was deze insteek nog niet meegenomen, maar het college zegde toe om dit idee met de andere stakeholders te bespreken en zo mogelijk mee te nemen in de totstandkoming van een nieuwe “Gemeentelijke Detailhandelsvisie kern Winschoten”.

De SP afdeling Oldambt besloot om alvast een voorproefje te nemen en op zaterdag 24 juli het winkelend publiek naar hun mening te vragen over het centrum van Winschoten. De ideeën, suggesties, kritiek,  complimenten en opmerkingen die dit opleverde zijn gebundeld in dit verslag.

De SP fractie Oldambt biedt namens de SP afdeling Oldambt dit verslag als aanmoediging voor een breed gedragen “Detailhandelsvisie kern Winschoten’ met plezier aan aan  het college en de gemeenteraad van de gemeente Oldambt.

Harma Nobbe

Fractievoorzitter SP Oldambt

20 september 2021

Opzet van de enquête

De SP leden van de afdeling Oldambt hebben zich duidelijk herkenbaar tussen 11 uur ’s ochtends tot ongeveer 15 uur ’s middags onder het winkelend publiek begeven en hen gevraagd of ze mee wilden werken aan een enquête over wat zij vinden van het centrum van Winschoten.

Een aantal vragen werd het winkelend publiek voorgelegd, waaruit vaak prettige gesprekken ontstonden:

- Komt u graag in het centrum van Winschoten?

- Komt u om het complete aanbod van winkels of zijn er te weinig?

- Of komt u vooral om een andere reden, bijvoorbeeld de gezelligheid?

- Gaat u misschien liever naar een anders stad  of koop u via internet?

- Vindt u het centrum belangrijk voor de leefbaarheid van de gehele gemeente?

- Mist u nog bepaalde zaken in het centrum?

 

Veel opvattingen en suggesties werden door meerdere ge-enquêteerden genoemd en zijn in dit verslag* op basis van gebruikte turflijsten in aantallen weergegeven.

De andere suggesties zijn apart genoemd.

*         Uitdrukkelijk wil de SP aangeven dit verslag niet als een volledig representatief onderzoeksresultaat te willen presenteren, maar zoals eerder vermeld als een voorzet voor gemeentelijk onderzoek dat kan leiden tot een breed gedragen “Detailhandelsvisie kern Winschoten”.

Derhalve trekt de SP ook geen conclusies uit dit verslag, buiten dat het naar de overtuiging van de SP een stimulans voor het gemeentebestuur kan zijn om de mening van de centrum-bezoeker substantieel mee te laten wegen in de nieuwe visie.

Resultaten 

De SP leden hebben met een kleine 40 bezoekers van het centrum van Winschoten een één op één gesprek gehad. Een aantal van die gesprekken trok andere belangstellenden, waardoor er af een toe groepsgewijs over de toekomst van het centrum werd doorgepraat.

Winkelaanbod

21 bezoekers lieten weten dat men het winkelaanbod voldoende vindt. Door 8 van hen werd wel gemeld dat de variatie in winkels wel wat beperkt is. O.a. veel kledingzaken. De andere 19 bezoekers zagen uitbreiding van het winkelaanbod wel als een verbetering

Specifieke suggesties voor winkels die gedaan werden waren: 

bloemen en planten (5x), kringloopwinkels: kleding, gebruiksgoederen, huishoudelijke apparaten (4x),  slager, bakker (beide 1 x),  evangelische boekwinkel (1x), outlet (3x), grote maten winkel (1x)

Horeca-aanbod (terrasjes)

Alle ondervraagde bezoekers vonden het horeca-aanbod in het centrum van Winschoten voldoende, hoewel er door 9 van hen werd aangegeven dat uitbreiding van  het aantal zgn. ‘streetfood-kraampjes’ wel als een verbeterpunt werd gezien. En dan met name ‘gezonde’ snacks.

Andere voorzieningen

Een aantal andere voorzieningen werden door verschillende bezoekers genoemd als uitbreiding van de centrumfuncties:

bewaakte fietsenstalling (17x), openbaar toilet met babyhoek (14x), informatiebureau (5x),  straatkraampjes (o.a. sieraden) (4x), zorgloket / OV informatiezuil  (4x), straatartiesten (met name muziek/open podium) (15x), beweegplein/tuin (2x), publiekspiano (1x), zithoek voor jongeren (1x), meer toezicht (2x), meer pinautomaten (2x), parkeerplaatsen voor minder validen (2x), poolcafé (2x), meer groen (1x), watertappunten (3x), speelvoorzieningen voor kleine kinderen (5x).

Overige opmerkingen

Een aantal bezoekers (2x) vond dat de zgn. rotte kiezen eerder aangepakt moesten worden.

Een aantal bezoekers (3x) liet weten de optie om een afgebakend deel voor woonfunctie te bestemmen af te keuren. Bewoning van bovenverdiepingen van winkelpanden daarentegen vond men prima.

Reactie toevoegen

U bent hier