h

SP kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen en programma

15 november 2021

SP kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen en programma

Foto: SP Oldambt

De SP afdeling Oldambt heeft op haar Algemene Ledenvergadering van woensdag 10 november jongstleden de kandidatenlijst en het afdelingsprogramma vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De door de kandidatencommissie voorgedragen lijst is door de aanwezige leden unaniem en zonder wijzigingen aangenomen. Na het spijtige vertrek om gezondheidsredenen van Martin Viel en Linda Bolderman-Lesterhuis heeft de afdeling haar vertrouwen uitgesproken in de inmiddels zeer ervaren fractievoorzitter Harma Nobbe. Haar aandacht voor een menswaardige opstelling jegens hen die door de overheid benadeeld (dreigen te) worden geldt als norm voor de SP.

Ook de nummer twee van de lijst, de ondernemer Johan Wesselink, kan bogen op  ruime ervaring en hij is een belangrijke pleitbezorger voor een financieel rechtvaardig gemeentebestuur. De nieuwkomers Margriet Weering (3) en Johan Seubring (4) leveren  vanuit hun activisme en expertise, respectievelijk internationaal management en docent geschiedenis een belangrijke bijdrage. Een ander nieuwkomer is Jeroen Nobbe, 22 jaar en inmiddels bekend als activist voor jeugd- en jongerenbelangen en de belangen van de lhbti-gemeenschap. De nummers 6 tot en met 17 van de lijst zijn een mengeling van nieuw talent en oude bekenden, waarbij zowel Martin Viel als Linda Bolderman-Lesterhuis, oud fractievoorzitters een ereplaats als lijstduwer hebben gekregen.

Programma

Het op de ledenvergadering unaniem vastgestelde afdelingsprogramma is anders van opzet dan een klassiek verkiezingsprogramma. De SP wil alle mogelijke manieren gebruiken om haar idealen te verwezenlijken. Dat houdt in dat naast het raadswerk, ook het bestuur, de SP kerngroep en de hulpdienst de komende jaren de handen uit de mouwen steken voor een solidaire en menswaardige gemeente. Waar de SP voor staat en op welke manieren de SP dit de komende jaren wil realiseren vindt de kiezer in dit programma. Een gedetailleerde en steeds actueel gehouden standpuntenlijst verschijnt in januari op de SP website.

Bestuur

De SP leden hebben oudgediende Rikus Brader gekozen als voorzitter van de afdeling. Brader volgt de afzwaaiende en zeer inspirerende Joop Petrusma op.

Reactie toevoegen

U bent hier