h

Duidingsdebat 30 maart 2022

31 maart 2022

Duidingsdebat 30 maart 2022

Foto: SP

Voorzitter dank u wel

Hier staan we aan de vooravond van een nieuwe gemeenteraad.
Langs deze weg wil de SP fractie een ieder feliciteren met het behaalde resultaat.
De Oldambtster heeft gekozen en ook al heeft meer dan de helft van onze inwoners ervoor gekozen om niet te stemmen, de zetels zijn verdeeld.
Een teleurstellende opkomst, aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen.
Het sociaal planbureau Groningen belichtte ook een aantal mogelijke verklaringen
Onder andere de aandacht voor Oekraïne wat de verkiezingen mogelijk overschaduwt,
Het verschil tussen intenties en gedrag, wel willen stemmen maar toch niet gaan
Last-minute beslissingen en praktische redenen.
De reden die wij als partij hebben vernomen, stond er niet bij; het vertrouwen kwijt zijn in de overheid.
Dat doet pijn. Het doet pijn mensen niet te kunnen bewegen om ze uit hun slachtoffer positie te trekken en het instrument genaamd “stempas” te gebruiken om zo invloed uit te kunnen oefenen in  eigen gemeente. Daar waar het socialisme mensen uit het slob zou kunnen trekken, zijn juist díe mensen zo murw geslagen door het neoliberale beleid dat hun stempas uit protest of inmiddels helaas uit onverschilligheid verscheurd in de papierbak is beland.
Onze partij is er dus op achteruit gegaan, dat trekken wij ons aan maar laten ons er niet door uit het veld slaan.
SP Oldambt wil een goed armoedebeleid, waardoor er niemand en zeker kinderen niet, buiten gesloten raken.
Bouwen aan WMO voorzieningen, eerlijke, hernieuwbare, goedkope energie en goede betaalbare woningen  en uiteraard waar mogelijk zonder dure marktwerking en in gemeentelijk beheer.
Werken aan werkgelegenheid met een eerlijke beloning
Stimuleren van leefbaarheid  door sport, cultuur, recreatie en gemeenschapszin in dorpen en kernen.
Ook gastvrijheid en verdraagzaamheid is voor ons een groot goed.
De SP Oldambt wil een schone omgeving met ruimte voor biodiversiteit.
Kortom: Wij zijn er voor alle Oldambtsters!
Wij gaan dan ook niet huilend in een hoekje zitten, maar zijn strijdbaarder dan ooit.
Onze plek in de Raad is  slechts één instrument.
Naast dat instrument gaan wij als afdeling op straat door om mensen te verbinden, want wij zijn voor het collectief. Samen de schouders eronder! Geen fractie zonder actie!
Uiteraard zijn wij ook erg benieuwd naar wat de komende vier jaar ons zal brengen met de PvdA als grootste partij. Dat de winnende partij linksaf naar de toekomst wil, stemt ons hoopvol.
We hopen dat het haar lukt om samen met andere partijen een scherpe bocht naar links te maken.

Tot zover voorzitter, dank u wel!

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier