h

Woordvoering in Den Stallen

8 november 2022

Woordvoering in Den Stallen

Dank u wel voorzitter

Ons, is als Raad, de mogelijkheid geboden om mee te denken over de opvang van Oekraïense ontheemden en statushouders in voormalig Hotel In den Stallen, dank daarvoor.
Het doet de SP fractie goed dat de Gemeente Oldambt zich openstelt voor deze groep mensen, anderzijds betreuren we het in de eerste plaats dat er mensen moeten vluchten van huis en haard. Wat wij ook betreuren voorzitter, is dat statushouders, mensen die het recht hebben om hier te blijven, nog geen uitzicht hebben op een normale woning. Wanneer wij als SP fractie dan kijken naar de aankoop van In den Stallen, vreemd genoeg is dit legaal, constateren wij dat dit soort kapitalistische constructies, mede de oorzaak zijn van onbetaalbaar wonen. De eerlijke ondernemer krijgt geen kans en de brievenbus firma verstopt zichzelf onder een humanitaire saus. Ondanks dat wij ieder mens een veilig onderkomen gunnen, verzetten wij ons tegen deze manier van winstbejag.
Bovendien zijn er weinig publieke voorzieningen in de nabije omgeving van In den Stallen.

Laatst was ik bij de Aldi in Scheemda, ik zag daar twee Oekraïense jongetjes op hun fiets rondjes rijden, zoals wij dat vroeger als kind ook deden. Op die locatie voorzitter, zie ik kinderen dat niet doen, zoals in een buurt of wijk, de weg langs de locatie is daar te gevaarlijk voor.
Voorzitter, wij als SP fractie vragen u dan ook nadrukkelijk om terug te komen de plannen. Op zoek naar een eerlijke plek, waar ook voorzieningen zijn. Op zoek op een manier zoals de motie, die wij mede hebben ingediend, omschrijft.

Tot zover..

Reactie toevoegen

U bent hier