h

Deur aan deur met lijsttrekker Agnes Bakker

19 februari 2023

Deur aan deur met lijsttrekker Agnes Bakker

Foto: Arthur Vroomans

Zaterdag 18 Februari heeft de SP afdeling Oldambt opnieuw de Bomenbuurt in Winschoten bezocht. Vorige maand hebben we deze buurt ook aangedaan met het voltallige kader van de SP in de provincie Groningen. Aangezien toen is gebleken dat er een hoop speelt onder de mensen in die wijk hebben we besloten opnieuw deze wijk in te gaan om met de mensen in gesprek te gaan en ze op te roepen vooral te gaan stemmen op 15 Maart.

Foto: Arthur Vroomans

Lijsttrekker Agnes Bakker is met een clubje SP-ers uit Oldambt en Pekela deur aan deur gegaan en kreeg wederom schrijnende verhalen over armoede, achterstallig onderhoud en onvrede over het lokale bestuur te horen. 

We hebben de mensen die we spraken duidelijk gemaakt dat een stem op de SP op 15 Maart staat voor meer zeggenschap en rechtvaardigheid voor onze provincie die nu regelmatig achtergesteld wordt bij de landelijke besluitvorming. Daarnaast pleiten we ervoor om de energiemarkt weer in publieke hande te nemen in plaats van het over te laten aan op winst beluste multinationals. Ook gunnen we jongeren in onze provincie een mooiere toekomst met betere kansen op een baan en een betaalbare woning. 

Foto: Arthur Vroomans

Met een stem op de SP kies je voor verandering. De SP wil de tweedeling stoppen en mensen meer bestaanszekerheid bieden. 15 maart kiezen we voor de provincie, maar ook voor de landelijke politiek. De mensen van de Provinciale Staten waarop wordt gestemd, kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Deze verkiezingen gaan over de politiek in de provincie, maar bepalen indirect ook de toekomst van het Haagse beleid. Laat deze stem dubbel tellen. Stem tegen het Haags afbraakbeleid en stem voor heel Groningen. Stem SP.

Reactie toevoegen

U bent hier