h

SP OLDAMBT KIEST NIEUW BESTUUR

1 mei 2023

SP OLDAMBT KIEST NIEUW BESTUUR

Foto: Arthur Vroomans

Winschoten - De SP afdeling Oldambt heeft woensdag 26 April j.l. een nieuw bestuur gekozen. Tijdens een algemene ledenvergadering in zalencentrum Lamain nam de afdeling afscheid van vier bestuursleden en werden een nieuwe voorzitter en een nieuwe organisatiesecrataris gekozen.

De reden voor deze wijziging is het aangekondigde vertrek van oud-voorzitter Bert Schaak en oud-organisatiesecretaris Frits Tonkes. Schaak, momenteel woonachtig in Finsterwolde, heeft plannen om te verhuizen naar Noord-Holland. Tonkes geeft het stokje graag over aan iemand met meer ervaring en vooral aan iemand die er meer tijd aan kan besteden. 

Aangezien de SP haar beginselprogramma “Heel de Mens” heeft herzien moest er een algemene ledenvergadering worden georganiseerd om dit gewijzigde beginselprogramma vast te stellen. Vandaar dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om meteen een nieuw bestuur te kiezen. De voorzitter en de organisatiesecretaris worden bij de SP in functie gekozen. 

De kandidaten waren Arthur Vroomans uit Winschoten als voorzitter, Nick van Leeuwen uit Heiligerlee als voorzitter en Karina Loots-Fruitema uit Winschoten als organisatiesecretaris. Vroomans (44) is vorig jaar van Pekela naar Winschoten verhuisd en heeft zich eind 2022 aangesloten bij de kerngroep de SP afdeling in de Molenstad. Vroomans is sinds 2006 actief voor de SP en is in Pekela o.a. organisatiesecretaris en voorzitter geweest. Van Leeuwen (22) is sinds 2022 actief voor de kerngroep bij SP Oldambt en tevens contactpersoon voor SP Jongeren in Oost-Groningen. Loots-Fruitema (45) sloot zich in 2021 aan bij de SP en is momenteel actief als bestuurslid, onderdeel van de kerngroep en coördinator van de Tribune, het maandblad van de SP. 

Naast Bert Schaak en Frits Tonkes traden tevens Johan Wesselink en Johanna Brinks terug als bestuurslid. Wesselink, tevens onderdeel van de tweekoppige SP-fractie in de gemeenteraad van Oldambt, geeft aan meer te willen focussen op het raadswerk. Ook Brinks geeft aan de werkzaamheden als bestuurslid niet meer te kunnen combineren met haar dagelijkse werk.

Het bestuur van de SP afdeling Oldambt ziet er nu als volgt uit:

  • Arthur Vroomans, voorzitter
  • Karina Loots-Fruitema, organisatiesecretaris
  • Robin Boltjes, penningmeester
  • Harma Nobbe, fractievoorzitter gemeenteraad
  • Tjerk Loots, algemeen bestuurslid 

Met strijdbare groet,

Arthur Vroomans
Voorzitter SP Oldambt

Reactie toevoegen

U bent hier