h

SP OLDAMBT VERONTWAARDIGD OVER ACANTUS' BESLUIT TOT SLOOP WONINGEN AZALEASTRAAT

8 april 2024

SP OLDAMBT VERONTWAARDIGD OVER ACANTUS' BESLUIT TOT SLOOP WONINGEN AZALEASTRAAT

Foto: SP Oldambt / SP Oldambt

 De Socialistische Partij (SP) afdeling Oldambt uit haar diepe teleurstelling over het besluit van woningcorporatie Acantus om 60 woningen aan de Azaleastraat in Winschoten te slopen. Op een bijeenkomst georganiseerd door Acantus op 18 maart jongstleden werden de bewoners van deze woningen geconfronteerd met het schokkende nieuws dat hun thuis binnen vijf jaar ten prooi zal vallen aan de sloopkogel.

Het is met verbazing en frustratie dat de SP Oldambt vaststelt dat Acantus haar eerdere belofte van renovatie niet nakomt. In plaats daarvan heeft Acantus wederom gekozen voor de vernietigende optie van sloop, met alle gevolgen van dien voor de bewoners van de Azaleastraat.

De SP Oldambt heeft afgelopen 3 april de bewoners van de Azaleastraat bezocht en gesprekken gevoerd over de aangekondigde sloop. Uit deze gesprekken blijkt dat de schrijnende woontoestanden, zoals schimmel, tocht en lekkage, hoofdzakelijk te wijten zijn aan het gebrek aan onderhoud door Acantus. Het is onaanvaardbaar dat de klachten van bewoners systematisch zijn genegeerd en niet zijn aangepakt.

“De bewoners van de Azaleastraat verdienen beter dan deze onacceptabele woontoestanden en de onzekerheid die de aangekondigde sloop met zich meebrengt. De SP Oldambt zal zich blijven inzetten voor de belangen van de bewoners en roept Acantus op om haar verantwoordelijkheid te nemen,” aldus Marianne Neuteboom, bestuurslid van SP Oldambt.

Acantus plant op 10 april aanstaande opnieuw een bijeenkomst. De SP Oldambt zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal verdere acties overwegen om de belangen van de bewoners van de Azaleastraat te behartigen.

Reactie toevoegen

U bent hier