h

Bezuinigingen en de Poort van Winschoten.

11 juli 2019

Bezuinigingen en de Poort van Winschoten.

SP fractievoorzitter Linda Bolderman-Lesterhuis: “ Deze week waren er twee raadsvergaderingen, en wat ons betreft waren deze erg ongelukkig gekozen qua timing. Dat heb ik in mijn woordvoering bij “De Poort”ook al aangegeven. (de volledige woordvoering is terug te lezen in de bijlage). Het maakt het moeilijk het een los te zien van het ander. Mensen zijn bezorgd dat een gemeentehuis ten koste gaat van minimabeleid bijvoorbeeld. Mocht dit zo zijn dan hadden wij daar nooit voor gestemd. Zoals we in de woordvoering al zeiden, bij de SP gaan mensen altijd voor stenen. En dus ook in dit geval. Wij zijn voorstander van de Poort van Winschoten omdat we het belangrijk vinden dat dat stuk van de Langestraat weer opgeknapt wordt, nu is het aan het verpauperen. Ook willen wij graag dat we straks 1 locatie hebben in plaats van de 4 die er nu zijn. Maar los van het feit dat het gewoon een goed plan is, vinden wij het het allerbelangrijkste dat het de goedkoopste optie is. Als we het niet doen dan lopen de jaarlijkse kosten aan de andere panden snel op. Met de Poort van Winschoten gaan we 121.000 meer betalen per jaar, als we niets doen zitten we al snel aan 6 ton per jaar. Wat ons betreft betekend de Poort van Winschoten dan ook niet dat we meer moeten gaan bezuinigen.

Dan de bezuinigingen. Onze fractie heeft de lijstjes met de opsommingen gezien. Allemaal punten die belangrijk zijn voor de Oldambsters. Hoe kun je daar iets van weghalen? Keuzes die mensen raken, keuzes die de leefbaarheid aantasten. Wat de SP betreft moeten we dat dus ook niet gaan doen.

Tekorten zijn veroorzaakt door de decentralisaties vanuit het Rijk. Het Rijk heeft verantwoordelijkheden aan de gemeente overgedragen en gelijk verpakt als een bezuiniging. Oldambt is niet de enige gemeente die ondertussen het water aan de lippen staat. Het Rijk heeft inmiddels toezeggingen gedaan wat betreft Jeugdzorg. Die toezegging heeft ervoor gezorgd dat onze tekorten al naar beneden zijn bijgesteld. Maar er staat nu nog een tekort van 2,5 miljoen. En dit zit vooral in de rest van het sociaal domein, zoals de WMO.  Maar aangezien er steeds meer opstand komt in gemeenteland, en ook de Provincie aangeeft dat het Rijk verantwoordelijk is voor de tekorten die de gemeenten hebben in het sociaal domein, en die strijd druk gaande is, verwachten wij nog meer van Den Haag. Zij zijn namelijk even verantwoordelijk voor de WMO als voor de Jeugdzorg.

Als we nu dingen gaan weg bezuinigen krijgen we ze nooit meer terug, ook niet als de tekorten worden aangevuld. Wat de SP betreft gaan we nu dus ook geen dingen weghalen.

Wij vinden dat we door moeten strijden richting Den Haag, samen met andere gemeenten en Provincie. We willen niet door de botte bezuiningen van Den Haag gedwongen worden om Oldambster zwembaden te sluiten. Eenmaal dicht gaan ze niet meer open. Wij willen behouden wat we hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier