h
26 juni 2016

Held van de Leefbaarheid in Heiligerlee

De SP heeft in Heiligerlee onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in het dorp. Wat is de beleving van de inwoners van dit dorp? Ze vertelden ons dat  meeste mensen hier heel graag wonen, wel vinden ze het jammer dat er geen supermarkt is. De ouderen zijn daarom erg blij met de rijdende buurtsuper. Daarentegen mag het groenonderhoud in het dorp wel iets beter.

Lees verder
17 juni 2016

SP roept Held van de Leefbaarheid uit in Heiligerlee.

Zaterdag 25 juni maakt de SP de winnaar bekend van de zoektocht naar de Held van de Leefbaarheid in Heiligerlee. Provinciaal Statenlid Jan Hein Mastenbroek overhandigt om 16:00 uur in het Speeltuingebouw op feestelijke wijze de prijs aan de winnaar.

Lees verder
8 maart 2016

Boeken voor asielzoekers

Na een aantal bewonersbijeenkomsten en overleg met de COA is de Noodopvang bij Beerta nu een feit De eerste bewoners zijn gearriveerd in de noodopvang in Beerta.

Lees verder
7 januari 2016

Oldambt jeugdloonvrij!

Fulltime werken en toch moeten rondkomen met een inkomen dat bijna 300 euro onder de armoedegrens ligt: “Door het bestaan van het minimumjeugdloon kan dit in Nederland”, zegt SP-fractielid Willem Nomden.  

Lees verder
17 november 2015

Linda Bolderman over woonvisie Oldambt.

In de gemeenteraad van Oldambt van 16 november 2015 reageert Linda namens de SP fractie op de woonvisie. Zie hieronder haar betoog.

Lees verder
9 november 2015

Algemene beschouwingen 2016

Wanneer we de instanties mogen geloven staan bijna alle economische seinen op groen. Een grote groep Nederlanders staat echter nog steeds in het rood. Zij merken nog niets van een economisch opgang. De groei van banen was dit jaar minder sterk dan in 2014 en nu is de groei op de banenmarkt helemaal stil komen te liggen. Dat is slecht nieuws voor onze regio. Werk voor een fatsoenlijk loon is immers het beste middel tegen armoede.

Lees verder
19 oktober 2015

SP alternatief: 'De zorg is van ons!'

Komende zaterdag vraagt SP Oldambt uw steun en sympathie voor het SP zorgplan, welke is gebaseerd op solidariteit en samenwerking in plaats van op marktwerking.

Lees verder
15 september 2015

Noodopvang voor vluchtelingen in Blauwestad

Met de keuze om vluchtelingen op te vangen in de Blauwestad neemt Oldambt zijn verantwoordelijkheid. SP Oldambt is blij  iets te kunnen betekenen voor deze mensen die huis en haard hebben moeten verlaten door
oorlogsgeweld.

Lees verder
15 september 2015

Basisinkomen: briljant of belachelijk?

De Oldambster afdeling van de SP organiseert op 1 oktober een openbare avond over het basisinkomen. Voor en tegenstanders gaan dan met elkaar in debat. De SP nodigt iedereen uit dat debat in Finsterwolde bij te wonen.

Lees verder

Pagina's