h
13 januari 2022

FAKKEL MANIFESTATIE: RESPECT VOOR GRONINGEN

Foto: FAKKEL MANIFESTATIE: RESPECT VOOR GRONINGEN

Terwijl maandag in Den Haag op het bordes het nieuwe kabinet werd gepresenteerd stonden in Groningen tienduizenden urenlang, vaak tevergeefs, in de rij voor subsidie die er kwam ter compensatie voor mijnbouw ellende. De week ervoor liet het kabinet de gaswinningsgedupeerden weten dat de gaswinning dit jaar mogelijk dubbel zo hoog gaat worden. De twee recente gebeurtenissen zijn pijnlijk exemplarisch voor hoe Den Haag al jarenlang(!) met Groningen omgaat. Al jarenlang wachten tienduizenden gedupeerden in kapotte en onveilige huizen, maar het overheidsbeleid blijft falen.

Lees verder
20 december 2021

SP: actie voor aardbevingscompensatie voor alle huurders

In september kondigde het kabinet aan dat huurders in het aardbevingsgebied eenmalig 750 krijgen. Al snel kwam de domper; huurders die niet huren bij een corporatie zijn uitgesloten. De SP heeft direct gepleit voor compensatie voor iedereen om geen nieuwe ongelijkheid te veroorzaken. Dit was deels succesvol. Minister Ollongren laat nu weten dat ook huurders met een huur onder €752,33 per maand die huren van een commerciële verhuurder, het bedrag volgend jaar krijgen. De SP komt nu in actie met en voor de huurders met een hogere huur die nog steeds met lege handen staan.

Lees verder
15 november 2021

SP kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen en programma

Foto: SP Oldambt

De SP afdeling Oldambt heeft op haar Algemene Ledenvergadering van woensdag 10 november jongstleden de kandidatenlijst en het afdelingsprogramma vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De door de kandidatencommissie voorgedragen lijst is door de aanwezige leden unaniem en zonder wijzigingen aangenomen. Na het spijtige vertrek om gezondheidsredenen van Martin Viel en Linda Bolderman-Lesterhuis heeft de afdeling haar vertrouwen uitgesproken in de inmiddels zeer ervaren fractievoorzitter Harma Nobbe. Haar aandacht voor een menswaardige opstelling jegens hen die door de overheid benadeeld (dreigen te) worden geldt als norm voor de SP.

Lees verder
2 oktober 2021

“Wat vindt u van het centrum van Winschoten”

Verslag van de straatenquête

Lees verder
2 oktober 2021

Goed geregeld

Wij als inwoners van de gemeente Oldambt hebben het toch maar mooi voor elkaar. We wonen in een prachtige omgeving waar een overvloed van rust en ruimte ons deel is. Ook voor wat betreft natuurschoon doen we goed mee; er is veel groen in onze gemeente. We hebben goede scholen voor onze kinderen en een groot arsenaal aan sportvoorzieningen. Letterlijk voor elk wat wils. Wanneer we ziek zijn of verzorging nodig hebben staan de medewerkers van een prima ziekenhuis en zorginstellingen ons ten dienste. Ook v.w.b. de eerstelijnszorg (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en thuiszorg) kunnen we een beroep doen op professionele inzet.

Lees verder
27 augustus 2021

SP aktie: HARTEN VOOR DE ZORG

Dinsdag 21 september a.s. is het Prinsjesdag. Dan maakt de huidige (demissionaire) regering de plannen bekend voor het komend jaar. Dat is het moment voor de regering Rutte om een eerlijke beloning voor de zorgmedewerkers te regelen. Tot nu toe weigert de regering dat. In de Tweede Kamer zijn moties voor betere beloning aangenomen en er zijn diverse akties door het hele land geweest. Zonder resultaat. Zorgmedewerkers worden ook ondanks hun geweldige inzet tijdens de coronacrisis door de regering in de steek gelaten en kiezen soms noodgedwongen voor ander werk.

Lees verder
13 augustus 2021

Nieuwe actie: Winschoter schaapskudde moet blijven!

Komende zaterdag 14 augustus staat de SP opnieuw in het centrum van Winschoten. Dit keer om met bezoekers in gesprek te gaan over de Winschoter schaapskudde. Zo’n 10 jaar geleden stelde de SP in de gemeenteraad voor om een deel van het groenonderhoud in de gemeente door schaapskuddes te laten doen. Goedkoper, beter voor het milieu en ook nog eens een publiekstrekker. De kudde kwam er en met goed resultaat. De bijna alles etende dieren deden op de wat grotere groenstroken prima werk en zorgden voor schone grond en grotere biodiversiteit. Ook het publiek was zichtbaar ingenomen.

Lees verder
6 augustus 2021

SP enquête:  Winschoter centrum mag wel wat gevarieerder!

Zaterdag 28 juli vroeg de SP afdeling Oldambt aan het winkelend publiek wat hun mening was over het centrum van Winschoten. Hoe hou je het centrum bruisend, zijn er voldoende winkels, is er voldoende horeca en moet je - met de niet te stuiten concurrentie van digitaal winkelen – misschien  andere functies in het centrum toelaten of stimuleren. Ook om als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en hun werknemers in beeld te blijven.

Lees verder
28 juli 2021

Ook linkse balletjes kunnen rollen en uit groeien.

Foto: SP

Sluipenderwijs wordt de lobby voor kernenergie steeds groter en zijn de rechtse partijen er al zonder meer voor en ook bij de linkse partijen zijn er al helaas mensen die er hun oortjes naar laten hangen. Er wordt al gesproken over meerdere kleinere  kerncentrales waarbij de Eemshaven nadrukkelijk in beeld is. Er worden al bedragen genoemd van 7 miljard. (VVD)
 13 miljard.(KPMG) en 10 jaar bouwtijd. Maar de praktijk is dat je het bedrag kan verdrievoudigen, dus minimaal. 21 tot 39 miljard. En de bouwtijd 20 jaar, dus de 39 miljard is het waarschijnlijkst.
En daarbovenop komt dan nog de opslagkosten van het nucleaire afval en de ontmanteling ooit. En alles moet door de overheid, dus ons, gefinancierd worden. Want het bedrijfsleven is niet zo gek. Die investeerd alleen in zekere projecten met een rendement van minimaal 7%. 
Hier ligt dus best een taak voor de SP. En dit kan prima met andere partijen en milieubewegingen. 
Het voortouw nemen is niet moeilijk, bv door het organiseren van een fietstocht tegen kernenergie, etcetera.
Het huidige standpunt van de rechtse partijen begon ook doordat Klaas Dijkhoff een balletje opwierp. Laten wij nu maar een links en progressief balletje opgooien en het laten rollen. En laten we dan hopen dat de anti's wakker geschud worden.

Lees verder
6 mei 2021

Jimmy sprak met Appie

Foto: Jimmy Dijk / Facebook

Ik sprak gisteren met Appie. Hij werkte jarenlang als metaalbewerker in de scheepsbouw. Totdat hij “last kreeg van de rikketik” en moest stoppen met werken. Daarom is hij nu arbeidsongeschikt en zit hij thuis. Appie woont al jaren in de buurt Eexta in Scheemda. Hij woont er met plezier. Maar net als veel van zijn buurtgenoten ziet hij zijn buurt de afgelopen jaren achteruit gaan. Minder onderhoud, meer bewoners met problemen en minder voorzieningen in de buurt. 
Vandaag waren we met de SP Oldambt in Scheemda langs de deuren. Met mensen in gesprek over de uitslag van de verkiezingen, wat er met het land moet gebeuren en wat er in het Oldambt en in Scheemda beter kan en moet.

Lees verder

Pagina's