h

Nieuws uit 2007

19 december 2007

Van het afdelingsbestuur

Goede wensen voor de toekomst

Lees verder
18 december 2007

BEHOUD VAN DE KLINKER NIET TE LAAT, MAAR NOG JUIST OP TIJD!

Zo langzamerhand wordt duidelijk dat het voorstel van de familie van der Wal e.a. om de Klinker te renoveren en te exploiteren zeer breed gedragen wordt door de Winschoter samenleving.
De SP pleit er daarom voor dat Burgemeester en Wethouders het plan voor het Cultuurcenrtrum intrekken en zich sterk maken voor het behoud van de Klinker door het alternatief dat nu op tafel ligt te accepteren. Ook overwegen zij een handtekeningenactie te organiseren.

Lees verder
10 december 2007

Bestuursvergadering van onze afdeling

Woensdag 12 december a.s. beleggen we een bestuursvergadering waar wethouder Hennie Hemmes en onze nieuwe Regiovertegenwoordiger aanwezig zullen zijn. Omdat er een paar onderwerpen op de agenda staan waarin meerdere leden geinteresseerd zijn nodigen we alle leden uit
om deze vergadering bij te wonen.
Ook zal er voorlichting worden gegeven over de scholingsmogelijkheden op regionaal en landelijk niveau.

Lees verder
7 december 2007

Invulformulier over sociale woningbouw

Aan het eind van het artikel over de vraag hoe sociaal de woningbouw in Winschoten is, bevindt zich een link naar het formulier, dat u kunt invullen en versturen.

Lees verder
6 december 2007

HOE SOCIAAAL IS DE WONINGBOUW IN WINSCHOTEN

In september 2007 verscheen een door ABF research gepubliceerd onderzoek;” Woningmarktverkenning provincie Groningen en regio Groningen – Assen op basis van WoOn2006”.
Tevens verscheen in juni 2007 een onderzoek door KAW architecten en adviseurs met als titel “De sociale huursector in de provincie Groningen”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier