h

Nieuws uit 2019

23 december 2019

SP Oldambt, voor meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit!

Foto: SP

We hebben een jaar achter de rug waar SP-Oldambt druk bezig is geweest in onze mooie gemeente. Een jaar waar we werkten om onze omgeving een beetje mooier te maken, een beetje socialistischer. Waar we strijden voor meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit! We waren regelmatig aanwezig voor het gemeentehuis van Winschoten en op centrale plekken in dorpen te vinden om met inwoners in gesprek te komen. Dit om te luisteren naar mensen. Horen waar mensen tegenaan lopen en welke problemen zij ervaren. Ook door deur aan deur te gaan in buurten waar er door verschillende signalen bleek dat er zorgen waren belden we aan. Zoals in de buurt rondom zwembad De Watertoren waar we naar de bezorgde mensen luisterden die last hadden van de biomassa installatie die het zwembad voorziet van warmte. Door een interpellatieverzoek, die wij mede indienden, hebben we het voor elkaar gekregen dat de biomassa installatie in ieder geval buiten bedrijf bleef totdat de resultaten van de meting binnen waren. De zorgen van de omwonenden waren niet onterecht, aangezien de uitstoot veel te hoog bleek. Op de Allerheiligenmarkt waren we dit jaar ook aanwezig (zie foto). De bezuinigingen waren het gesprek van de dag. Bezoekers konden symbolisch hun “geld” verdelen in de vorm van muntdrop over diverse bakjes die stonden voor verschillende uitgaveposten. De mensen konden de dropjes verdelen over: OZB(31), Jongerenwerk (57), Hockeyveld (2), Wegen (14),Bibliotheek (32), Armoedebestrijding (97) en Thuiszorg (123). Het doet ons goed dat met name de thuiszorg, armoedebestrijding en het jongerenwerk grote prioriteit hebben onder de inwoners. Het is iets waar SP-Oldambt zich al jaren voor inzet en dat ook zeker zal blijven doen. De SP-Oldambt wenst u prettige feestdagen en een goed 2020!

Lees verder
21 november 2019

“SP in de Oldambster van november”

Foto: SP

“Van Straat naar Raad”

Lees verder
18 september 2019

SP STEUNT STRIJD ZIEKENHUISMEDEWERKERS VOOR BETERE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Foto: SP

Woensdag 18 september voeren medewerkers van het OZG in Scheemda actie voor betere arbeidsomstandigheden.  De ziekenhuiszorg en de voorwaarden waaronder het personeel moet werken staan onder grote druk. Dit betekent een bescheiden loon, personeelstekorten en een hoge werkdruk. De SP steunt de medewerkers die vandaag zondagdiensten draaien in hun strijd. Daarom trokken Oldambster SP’ers in alle vroegte richting het OZG om de personeelsleden een hart onder de riem te steken en te steunen in hun strijd voor een goede CAO.

Lees verder
6 september 2019

STOP DE SOCIALE SLOOP

De SP werkt niet mee aan de bezuinigingen die andere partijen willen doorvoeren in Oldambt. Zij willen bezuinigen op onder andere thuiszorg en gehandicaptenvervoer, het schoolontbijt en andere sociale voorzieningen. En ze wilden niet luisteren naar onze alternatieven. Daarom zijn wij uit het college gestapt. 

Lees verder
4 september 2019

Dit nemen wij niet voor onze rekening

De SP vindt het onverantwoord en onverdraagbaar dat het gemeentebestuur kiest voor een forse kaalslag in Oldambt. Daarom heeft de partij besloten niet akkoord te gaan met de aangekondigde bezuinigingen. Als gevolg daarvan verlaat de SP de coalitie.

Lees verder
11 juli 2019

Bezuinigingen en de Poort van Winschoten.

SP fractievoorzitter Linda Bolderman-Lesterhuis: “ Deze week waren er twee raadsvergaderingen, en wat ons betreft waren deze erg ongelukkig gekozen qua timing. Dat heb ik in mijn woordvoering bij “De Poort”ook al aangegeven. (de volledige woordvoering is terug te lezen in de bijlage). Het maakt het moeilijk het een los te zien van het ander. Mensen zijn bezorgd dat een gemeentehuis ten koste gaat van minimabeleid bijvoorbeeld. Mocht dit zo zijn dan hadden wij daar nooit voor gestemd. Zoals we in de woordvoering al zeiden, bij de SP gaan mensen altijd voor stenen. En dus ook in dit geval. Wij zijn voorstander van de Poort van Winschoten omdat we het belangrijk vinden dat dat stuk van de Langestraat weer opgeknapt wordt, nu is het aan het verpauperen. Ook willen wij graag dat we straks 1 locatie hebben in plaats van de 4 die er nu zijn. Maar los van het feit dat het gewoon een goed plan is, vinden wij het het allerbelangrijkste dat het de goedkoopste optie is. Als we het niet doen dan lopen de jaarlijkse kosten aan de andere panden snel op. Met de Poort van Winschoten gaan we 121.000 meer betalen per jaar, als we niets doen zitten we al snel aan 6 ton per jaar. Wat ons betreft betekend de Poort van Winschoten dan ook niet dat we meer moeten gaan bezuinigen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier