h

Nieuws uit 2009

3 november 2009

Geen aantasting van basisvoorzieningen bij bezuinigingen

"De SP Oldambt wil dat de basisvoorzieningen zoals WMO, Bijstand, werkvoorziening Synergon en de Steunstees buiten schot blijven bij de komende bezuinigingen!" Rikus Brader, lijsttrekker van de Socialistische Partij zei dit in reactie op de aangekondigde miljoenen-bezuinigingen die de nieuwe gemeente Oldambt voor de kiezen krijgt. Volgens Brader zijn er andere manieren om de gemeentelijke begroting rond te krijgen.

Lees verder
3 november 2009

Kamerleden SP komen naar Oldambt

SP-kamerleden Paul Ulenbelt en Fons Luijben komen 7 november met de campagnebus naar Oldambt om de verkiezingscampagne te ondersteunen. Ga met de kamerleden in gesprek, spreek met lokaal SP-lijsttrekker Rikus Brader of één van de ander kandidaten.

Lees verder
29 september 2009

SP stelt programma en kandidatenlijst definitief vast

Op de ledenvergadering van 24 september is, behoudens enkele kleine wijzigingen, het programma en de lijst unaniem vastgesteld. Het programma heeft de titel 'De frisse wind'. De SP afdeling Oldambt maakt met haar programma duidelijk dat zij zich niet neerlegt bij de leegloop van onze regio.

Lees verder
29 september 2009

Eindelijk Sociaal jaarverslag Synergon

Na 2 jaar aandringen door de SP-fractie in Scheemda heeft het bestuur van Synergon voor 2010 een Sociaal jaarverslag toegezegd. "Beter laat dan nooit" zegt SP-fractievoorzitter in Scheemda Gerard Strikker, "al blijft het vreemd dat, inmiddels oud directeur Van der Wal daar niet aan mee wilde werken. Volgens de CAO is het namelijk verplicht ieder jaar een Sociaal jaarverslag te maken. Gezien dat Synergon een gemeenschappelijke regeling is heeft het tevens een plicht om gevraagde informatie aan de raad te leveren. Uiteindelijk bleek er zelfs een door de SP ingediende motie nodig, die unaniem werd gesteund door de raad, om Synergon aan de wet te houden."

Lees verder
23 september 2009

Reportage over Oldambt in de Tribune

In het partijblad van de SP, de Tribune, verscheen in het septembernummer onder de titel 'Groeten uit het nieuwe Oldambt' een uitgebreide reportage over het Oldambt. Ondernemers uit de streek komen hierin aan het woord over de toekomstmogelijkheden in onze regio. Ook SP lijsttrekker Rikus Brader zet de ideeën van de SP in Oldambt uiteen. Lees hier de hele reportage.

Lees verder
23 september 2009

Binnenkort bij u op de mat: Oldambt Speciaal

De komende weken valt bij de inwoners van Reiderland, Winschoten en Scheemda de Oldambt Speciaal in de bus. Met deze krant stelt de SP afdeling Oldambt zich aan de inwoners van de nieuwe gemeente Oldambt voor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier