h

Nieuws van de afdeling

5 februari 2006

SP campagne van start

4 februari is onze verkiezingscampagne oficieel van start gegaan

Lees verder
3 februari 2006

SP overschaduwd lokale politiek

2 februari zijn de verkiezingsposters geplakt

Lees verder
26 januari 2006

Officieel

Wij zijn nu OFFICIEEL in de race.

Lees verder
24 januari 2006

Kandidatenlijst

Inleveren kandidatenlijst

Lees verder
22 januari 2006

Brief aan gemeenteraad komt abusievelijk toch bij gemeenteraadsleden terecht

De leden van de gemeenteraad van Reiderland hebben abusievelijk toch een brief ontvangen die notabene aan henzelf gericht was. Het was dus blijkbaar niet de bedoeling dat de raadsleden deze brief onder ogen zouden krijgen. Dat roept op zijn minst vraagtekens op over hoe de informatieverstrekking, de democratie en de openheid in het gemeentebestuur werkt.
Op 21 december 2005 ontvangen de raadsleden een brief van de griffier waarin staat dat de raadsleden een brief aan de SP-fractie abusievelijk hebben ontvangen. Om nu te weten waar die brief precies over gaat krijgen de raadleden dan ook maar de oorspronkelijke brief van de SP fractie aan de burgemeester en de raadsleden.

Lees verder
18 januari 2006

Verkiezingen

17 Januari zijn de ondersteuningsverklaringen getekend

Lees verder

Pagina's

U bent hier