h

Maand Juli

9 juli 2018

Maand Juli

Beste SP-leden,

Vorige maand heb ik mezelf aan u voorgesteld, deze maand wil ik graag met u delen wat ons, als afdeling, de afgelopen tijd heeft bezig gehouden. Na de verkiezingen en de ledenvergadering zijn er een flink aantal mensen begonnen in hun nieuwe functie in de gemeenteraad, de raadscommissies en het bestuur. Dat is even wennen natuurlijk. Leden van de raad en raadscommissies moeten zich inlezen in vele stukken over uiteenleggende thema’s en vertrouwd raken met inspreken in vergaderingen. Ondertussen is het bestuur druk bezig om zichzelf te organiseren en een werkwijze te vinden die bij haar past. Zelf ben ik onlangs voor het eerst naar een bijeenkomst van de partijraad in Amersfoort geweest, een interessante en leerzame dag.
Deze maand werd tegen onze wethouder Kees Swagerman een motie van wantrouwen ingediend door de VCP. Het college had de raad niet ingelicht over het feit dat de gemeente en een van haar medewerkers voor de rechter moesten verschijnen. Volgens de VCP was het daarom tijd voor onze wethouder om zijn biezen te pakken. De VCP bleek echter de enige te zijn met deze overtuiging want geen van de andere partijen steunde de motie, die absurd en onbegrijpelijk werd genoemd. Als afdeling zijn we blij met de steun die Kees heeft gekregen vanuit de raad.
Zowel in de gemeenteraad als in de raadscommissie stond deze maand het al dan niet gewenste zonnepark bij Finsterwolde op de agenda. Een onderwerp waar al veel over gediscussieerd is en een consensus ver weg lijkt. Voor- en tegenstanders lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan en om duidelijkheid te krijgen met betrekking tot de diverse meningen, ligt er nu een raadsvoorstel waarin onder andere gesteld wordt dat er een draagvlakmeting gedaan wordt. Ook dit plan van de gemeente lijkt niet bij iedereen steun te vinden, omdat men vindt dat de gemoederen dermate hoog opgelopen zijn dat zo’n onderzoek alleen maar meer ontwrichtend zal werken. Het standpunt dat wij in de raadsvergadering in zullen nemen, is dat wij voor het draagvlakonderzoek zijn omdat het inzicht geeft in de aantallen voor- en tegenstanders en hun redenen daarvoor. Voorwaarde is wel dat de gemeente(raad) zelf bepaald wat draagvlak precies is. Een tweede reden om deze meting nu nog wel te doen, is omdat het ons wel wenselijk lijkt bij toekomstige aanvragen zo’n onderzoek in het voortraject verplicht te stellen. Deze draagvlakmeting kan dan model staan voor metingen in andere projecten, als een soort kant-en-klaar actieplan.
Ook is de SP weer actief geweest in de buurt. Deze keer in Ganzedijk/Hongerige Wolf. Gemeente-raadslid Harma Nobbe hoorde dat het buurthuis daar werd opgeknapt op zaterdag 30 juni. Daarop hebben een aantal van ons zich gemeld om mee te helpen. “We werden warm welkom geheten door de vrijwilligers van het buurthuis. Het pand is aan vervanging toe, maar moest nog even toonbaar gemaakt worden voor maximaal twee jaar. Hopelijk is het nog nieuw te bouwen buurthuis dan af. Ze hebben daar veel activiteiten die goed bezocht worden. Tijdens het schilderen van de kozijnen waren er goede gesprekken met de inwoners van het mooie dorp en hoorden we wat er zoal leeft  bij de mensen. Onderwerpen waar wij als SP Oldambt mee aan de slag kunnen.”  Aldus Harma

Wij wensen u allen een fijne zomer(vakantie)!

Vriendelijke groet,
Jacolien Komdeur, voorzitter

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier