h

Nieuws van de afdeling

2 oktober 2021

“Wat vindt u van het centrum van Winschoten”

Verslag van de straatenquête

Lees verder
2 oktober 2021

Goed geregeld

Wij als inwoners van de gemeente Oldambt hebben het toch maar mooi voor elkaar. We wonen in een prachtige omgeving waar een overvloed van rust en ruimte ons deel is. Ook voor wat betreft natuurschoon doen we goed mee; er is veel groen in onze gemeente. We hebben goede scholen voor onze kinderen en een groot arsenaal aan sportvoorzieningen. Letterlijk voor elk wat wils. Wanneer we ziek zijn of verzorging nodig hebben staan de medewerkers van een prima ziekenhuis en zorginstellingen ons ten dienste. Ook v.w.b. de eerstelijnszorg (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en thuiszorg) kunnen we een beroep doen op professionele inzet.

Lees verder
27 augustus 2021

SP aktie: HARTEN VOOR DE ZORG

Dinsdag 21 september a.s. is het Prinsjesdag. Dan maakt de huidige (demissionaire) regering de plannen bekend voor het komend jaar. Dat is het moment voor de regering Rutte om een eerlijke beloning voor de zorgmedewerkers te regelen. Tot nu toe weigert de regering dat. In de Tweede Kamer zijn moties voor betere beloning aangenomen en er zijn diverse akties door het hele land geweest. Zonder resultaat. Zorgmedewerkers worden ook ondanks hun geweldige inzet tijdens de coronacrisis door de regering in de steek gelaten en kiezen soms noodgedwongen voor ander werk.

Lees verder
13 augustus 2021

Nieuwe actie: Winschoter schaapskudde moet blijven!

Komende zaterdag 14 augustus staat de SP opnieuw in het centrum van Winschoten. Dit keer om met bezoekers in gesprek te gaan over de Winschoter schaapskudde. Zo’n 10 jaar geleden stelde de SP in de gemeenteraad voor om een deel van het groenonderhoud in de gemeente door schaapskuddes te laten doen. Goedkoper, beter voor het milieu en ook nog eens een publiekstrekker. De kudde kwam er en met goed resultaat. De bijna alles etende dieren deden op de wat grotere groenstroken prima werk en zorgden voor schone grond en grotere biodiversiteit. Ook het publiek was zichtbaar ingenomen.

Lees verder
6 augustus 2021

SP enquête:  Winschoter centrum mag wel wat gevarieerder!

Zaterdag 28 juli vroeg de SP afdeling Oldambt aan het winkelend publiek wat hun mening was over het centrum van Winschoten. Hoe hou je het centrum bruisend, zijn er voldoende winkels, is er voldoende horeca en moet je - met de niet te stuiten concurrentie van digitaal winkelen – misschien  andere functies in het centrum toelaten of stimuleren. Ook om als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en hun werknemers in beeld te blijven.

Lees verder
28 juli 2021

Ook linkse balletjes kunnen rollen en uit groeien.

Foto: SP

Sluipenderwijs wordt de lobby voor kernenergie steeds groter en zijn de rechtse partijen er al zonder meer voor en ook bij de linkse partijen zijn er al helaas mensen die er hun oortjes naar laten hangen. Er wordt al gesproken over meerdere kleinere  kerncentrales waarbij de Eemshaven nadrukkelijk in beeld is. Er worden al bedragen genoemd van 7 miljard. (VVD)
 13 miljard.(KPMG) en 10 jaar bouwtijd. Maar de praktijk is dat je het bedrag kan verdrievoudigen, dus minimaal. 21 tot 39 miljard. En de bouwtijd 20 jaar, dus de 39 miljard is het waarschijnlijkst.
En daarbovenop komt dan nog de opslagkosten van het nucleaire afval en de ontmanteling ooit. En alles moet door de overheid, dus ons, gefinancierd worden. Want het bedrijfsleven is niet zo gek. Die investeerd alleen in zekere projecten met een rendement van minimaal 7%. 
Hier ligt dus best een taak voor de SP. En dit kan prima met andere partijen en milieubewegingen. 
Het voortouw nemen is niet moeilijk, bv door het organiseren van een fietstocht tegen kernenergie, etcetera.
Het huidige standpunt van de rechtse partijen begon ook doordat Klaas Dijkhoff een balletje opwierp. Laten wij nu maar een links en progressief balletje opgooien en het laten rollen. En laten we dan hopen dat de anti's wakker geschud worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier